Sığırcık (Çekirge) Suyu İnanç

Açıklama

Şeyh Ali Semerkandî, Hicrî 720 / Miladî 1320 yılında İsfahan’da doğar. Babası Yahya Efendi Hz. Ömer’in torunlarındandır.
Küçük yaşta Kur’ân-ı Kerim’i ezberler. Tahsilini Semerkant’ta tamamladıktan sonra Buhara’ya giderek Alâeddin Buharî’nin talebesi olur. Kendisine “Mekke’ye doğru” denilince harekete geçerek yolculuğa çıkıp Mekke’ye kadar gider ve Mescid-i Haram’da 14 yıl İmam-Hatip olarak görev yapar. Daha sonra ise Medine-i Münevvere’ye giderek, Peygamber Efendimiz (S.AV.)’in kabrinin bulunduğu Ravza-ı Mutahhara’da 7 yıl türbedarlık görevinde bulunur.
Daha sonra bu mübarek zat, Hz. Peygamber ( S.A.V.)’den aldığı manevî bir işaret üzerine Rum diyarı olan Anadolu’ya hareket eder. Konya ve Alanya gibi şehirlerde yaşadıktan sonra, Eskipazar’ın Sadeyaka Köyüne yerleşir.
Eskipazar’da ikamet etmeye niyetlenen büyük veli, irşat hizmetlerini çeşitli vesilelerle halka aktarmaya çalışır. Burada, onun kerametinin bir eseri olarak, duasıyla yerden bir su çıkar; suyun ulaştığı yerde meydana gelen başları ve karınları beyaz “Sığırcık Kuşları” ziraî mahsule zarar veren haşaratı yok eder.
Bu arada Osmanlı Devleti’nin başkenti, o günlerde İslâm âlimlerinin ve evliyanın merkezi haline gelen Bursa’dır. Bursa’da ekili alanları çekirge sürülerinin işgal etmesi üzerine, halkın çaresiz kaldığını duyan Şeyh Ali Semerkandî, yanında bulunan bu mübarek sudan bir miktar o bölgeye göndererek, çekirgelerin yok olmasını sağlar.
Şeyh Ali Semerkandî’nin Bursa’ya teşrif etmesinin ardından, Padişah Murat Hüdavendigâr, bu büyük zatın yanı başında vezir olarak kalmasını ister. Ancak her ne teklif ettilerse Şeyh Ali Semerkandî, bunların hiçbirine iltifat etmez. Yalnız Padişah’tan yöre halkının vergi ve askerlikten muaf tutulmasını istedi. Padişah da bir ferman yazdırarak bu isteği kabul eder ve bu sayede İstiklâl Harbi yıllarına kadar Çamlıdere Bölgesi’nden vergi alınmaz, askere giden olmaz.
Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri, Bursa’daki görevinin sona erdiğini anlayınca Eskipazar’a döner. İrşad vazifesi için daha sonra, bugünkü Çamlıdere ilçesine göç eden Şeyh Ali Semerkandî, ömrünün sonuna kadar burada yaşar.
Onun kerametiyle çıkan “Sığırcık Suyu”, Müslümanlar tarafından dünyadaki 3 kutsal sudan biri olarak kabul edilir.

Lokasyon

İnceleme Ekle

5

Ortalama Derecelendirme
*
*

İstatistikler

  • 0 Oy
  • 0 Kayıt
  • 603
  • 0 Yorum

Yer Bilgileri

Takip Et