Hadrianoupolis Antik Kenti Tarih ve Kültür

Açıklama

Paphlagonia Hadrianoupolis’i” olarak adlandırılan antik kent bugün Karabük ili, Eskipazar ilçe merkezinin 3 km batısında “Viranşehir” olarak adlandırılan mevkii ve çevresindeki arazi üzerinde dağınık bir şekilde konumlanan Budaklar, Büyükyayalar, Çaylı ve Beytarla köylerini kapsamaktadır. Antik kente ait kalıntılar günümüzde Budaklar Köyü ve Hacı Ahmetler Mahallesi’nde yoğunlaşmaktadır. Hadrianoupolis antik kenti, Paphlagonia, Bithynia ve Galatia bölgeleri sınırında yer alan bir Güney Paphlagonia kenti olduğu söylenebilir. Karabük ili ve çevresi erken dönemlerden beri iskân görmüş olup; bölgede Hellenistik dönem ile ilgili kalıntılar Eflani ve çevresinde yoğunlaşırken, Roma’nın bölgede kurduğu en önemli yerleşimlerin Hadrianoupolis olduğu görülmektedir. Hadrianoupolis antik kentinde 2003 yılından günümüze kadar yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları, Hadrianoupolis’in diğer Paphlagonia yerleşimlerinde olduğu gibi bir merkez bölgeye ve bu bölge çevresinde genişleyen bir yayılım alanına sahip olduğunu göstermiştir. Hadrianoupolis antik kentinde 5 yapının kazısı daha önceki yıllarda tamamlanmış olup; kazısına 2017 yılında başlanan Kuzeybatı Nekropol Kilisesi 2021 yılı kazı sezonu itibariyle tamamlanmıştır.

Ayrıca antik kentte yer alan Chora, Dört Nehir ve Kuzeybatı Nekropol kiliseleri, Hamam A, Hamam B yapıları ve Geç Roma Konutu yapısı mozaik süslemelerle ön plana çıkmaktadır. Kentte çok sayıda nekropol alanları tespit edilmiş, 2018 yılında Güney Nekropol olarak adlandırılan alanda kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanda ele geçen buluntulardan yola çıkılarak kentin tarihinin yaklaşık olarak 5500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmıştır. Antik kentin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 aylık kazı statüsüne geçirilmesiyle birlikte kesintisiz olarak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Daha önce kazısı tamamlanan alanlar dışında Dört Nehir Kilisesi’ne çok yakın bir konumda bulunan ve Kare Planlı Yapı olarak adlandırılan alanda, Kuzeybatı Nekropol Kilisesi’nin kuzey terasında Kuzeybatı Nekropol Yapısı olarak adlandırılan yapıda ve son olarak Sur duvarı olduğu düşünülen alanda kazı çalışmaları devam etmektedir. Kentte; 2 hamam, 3 kilise, 1 konut, sur duvarı, çok sayıda kaya mezarı ve frig kültürünün bir yansıması olarak basamaklı altarlar bulunmaktadır.

2020-2021 yılı kazı sezonlarında ele geçen buluntulardan yola çıkılarak kentin tarihinin 5500 yılık bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Lokasyon

İnceleme Ekle

5

Ortalama Derecelendirme
*
*