Bahaddin Gazi Hazretleri İnanç

Açıklama

Karabük’ün manevi kurucusu kabul edilen Bahaddin Gazi Hazretleri Horasan evliyalarındandır. Orta Asya’dan gelerek, 13 haneli bir köy olan şimdiki Karabük Mahallesi’ne yerleşip, köyde çobanlık yapmaya başlar. Her Alp Eren gibi Bahaddin Gazi Hazretleri de hem gönül imarı, hem yörenin imarı için büyük uğraş vermiştir.

Karabük Köyüne yaptırdığı cami ile Kayabaşı Köprüsü O’nun tanınmasını ve şöhrete ulaşmasını sağlamıştır. Şöyle ki Bahaddin Gazi Hazretleri cami yapımından sonra Kayabaşı ile Karabük arasında bir bağlantı kurabilmek için şimdiki Kayabaşı Köprüsü’nün üst tarafında bir köprü yapmaya karar verir. Köylüler de kendisine yardımcı olurlar. Bu Allah dostu bu köprü yapımında mimardır, taş ustasıdır, demircidir, marangozdur ve de nakliyecidir. Yaptığı köprünün ayakları taştan olup, Horasan harcı ile bağlanmış, köprü hâlen sapasağlam durmaktadır. Köprünün kerestelerini ise dövme demirle tutturmuştur.

En fazla dikkat çeken olay ise gerekli ağaç ve keresteleri Allah’ın ona lütfettiği kerametle ormandaki geyiklere taşıtmasıdır. Bahaddin Gazi’nin bu işleri nasıl yaptığını merak eden köylüler, ormandan gelirken gece önünü beklerler ve keresteleri geyiklerle çektiğini görünce velî olduğunu anlayıp tutum ve davranışlarını değiştirerek, artık ona bir çoban gibi davranmamışlar, bir Allah dostuna yapılması gerekli hürmeti göstermişlerdir.

Bahaddin Gazi Hazretleri ise, velilik sırrı herkes tarafından öğrenilip halkın ilgi ve teveccühü artınca, ahirete hicret etmeyi arzu etmiştir. Rivayete göre vefatından birkaç gün önce ailesine; “Eğer 3 gün içinde eve dönmez isem, danamı peşime salıverin, o beni bulur” diye vasiyet ederek evden ayrılır.

Nihayet Karabük’e 28 km uzaklıktaki Dede Yaylası mevkiine kadar gider ve ruhunu orada teslim ederek bu fâni âleme veda eder. Türbesi burada olup, ziyarete açıktır.

 

Lokasyon

İnceleme Ekle

5

Ortalama Derecelendirme
*
*

İstatistikler

  • 0 Oy
  • 0 Kayıt
  • 634
  • 0 Yorum

Yer Bilgileri

Takip Et